Симона Василева-Фуджимори медиатор

Симона Василева-Фуджимори медиатор No 20180112004 в Единния регистър на медиаторите

Симона Василева-Фуджимори медиатор No 20180112004 в Единния регистър на медиаторите, член на общността към Центъра за Партньорски взаимоотношения “Ахая”, член на Форума за възстановително правосъдие, с опит в прилагане на възстановителни практики в училище, в работа с младежи и на работното място; миротворец, предприемач, идеалист, мениджър и обучител в спортен клуб за деца и родители.

Като човек с многостранни интереси се вдъхновявам от срещите с хора, общуването и хармонията във взаимоотношенията, обмяната на идеи и опит, каузи и игри, изкуство, пътувания, музика и танцуване, планетите и Вселената.
Още в детските си години осъзнах способностите си на медиатор в отношенията си с приятели и съученици. Моят на силен мотиватор и компас е идеята за достигане до доброто за всички и за цялото, за справедливостта и потенциала на кризите и предизвикателствата в личностното развитие. Пътят ми премина през неформалното образование и младежката работа и така до 2017 г., когато дойде момента да предизвикам себе си като превърна идеали, мечти и умения в своя професия.