Какви са таксите за медиация?

Ако нямате време за физическа среща, то просто може да се възползвате от нашите услуги по телефон или Скайп, за да решим проблемът ви по най – бързия начин

Телефонен разговор до 30 минути с предплащане през PayPal или дебитна карта, или наложен платеж през каса на EasyPay – 30 лева (15 евро)

Разговор до 30 минути по Skype с възможност за видео чат и от ваша страна, с предплащане през PayPal или дебитна карта, или наложен платеж през каса на EasyPay – 50 лева (25 евро)

Такси за медиация:

За лична, еднократна консултация по конкретен проблем, такса – 70 лв.

За заявяване на процедура по медиация, за предприемане действия от медиатора да покани другата страна на обща среща по медиация и да организира самата среща, такса – 50 лв.

За обща среща по медиация за двете страни, такса – 70 лв. на час, която по правило се поделя от двете страните, освен ако уговорят друго.

При търговска медиация, с голям материален интерес, такса  – от 2% до 4% от сумата.

За разрешаване на определен спор, практиката показва, че са необходим между 4 до 6 срещи по медиация.

Всеки четвъртък, при предварително записване между 10.00ч. и 14.00ч., медиаторите в Център за извънсъдебно споразумяване се, нагърбваме с личната мисия да предоставяме безплатна консултация на всеки, който има нужда и потребност да се запознае с това какво представлява медиацията, как започва и протича, какъв е нейният механизъм за сдобряване и защо е толкова ефикасна, значително по-икономична, краткосрочна, без каквито и да е негативни последици и за двете спорещи страни, в сравнение със съдебните дела. Тази кауза е продиктувана от идеята да информираме обществото с този алтернативен метод на разрешаване на всеки спор или конфликт, било то вече съдебен или извънсъдебен. Така, че всеки информиран, сам да направи избора, дали да реши спора си чрез съдебния процес или посредством медиация.

Ние вярваме, че мирът и пътят към него са израз на човешкия прогрес и равенство между хората! По тази причина се стремим, с личния си пример на миротворци, да запознаем, колкото се може повече хора с правото им на избор и значението на този избор. Защото считаме, че това е начинът, по който да бъдат положени основите за едно истински демократично общество. Израз, на което е справедливостта, свободата на избор и опазване на законите правата и интереси на всеки гражданин. Общество, в което тези ценности са приоритет и традиция, мирът е само въпрос на диалог!